Liiketoiminnan kehityspalvelut

Tarjoamme asiantuntija-apua liiketoimintasi kasvun vauhdittamiseen. Sparraamme ja koulutamme. Otamme tarkasteluun sisäiset toimintamallit ja johtamistyylit sekä kirkastamme yrityksesi strategian.


Yritysjohdon resurssi

 • Tukena luomassa yrityksen kilpailuetuihin pohjautuvaa strategiaa.
 •  Tuo osaamisensa strategian jalkauttamiseen.
 •  Auttaa luomaan mittariston ja mitattavat tavoitteet koko henkilöstölle ylhäältä alas.
 • Auttaa laatimaan yrityksen strategisiin tavoitteisiin pohjautuvia kannustinjärjestelmiä.
 • Tuo kokemuksensa akuuttien haasteiden ratkaisemiseen.
 • Toimii yrittäjän ja yrityksen johtoryhmän tukena ja sparraajana.
 • Vastaa yrityksen sopimusten laadinnasta ja kommentoinnista.


Asiakkuusjohdon resurssi

 • Rakentaa yritykseen systemaattisen markkinoinnin ja myynnin toimintamallin.
 • Luo ja jalkauttaa käyttöön tarvittavat yritys- ja henkilötason mittarit.
 • Vastaa uusasiakashankinnan toimenpiteiden toteutumisesta.
 • Vastaa nykyisten asiakkaiden systemaattisesta hoidosta.
 • Vastaa markkinoinnin ja myynnin raportoinnista.


Kysy lisää:

Lasse Pylväs
johtaminen, strategia

Henna Väätäinen
strategia, koulutukset

Ota yhteyttä