Lisää kannattavaa kauppaa

Myynnin tehtävä on saada asiakas ostamaan. Suunnitelmallinen myyntityö ja asiakkaiden hoito kasvattavat yrityksesi liikevaihtoa kannattavasti. Tuntemalla asiakkaidesi ostajien ja ostovaikuttajien erityispiirteet sekä luomalla heihin luottamukselliset suhteet saat asiakkaasi ostamaan sinulta.

Miksi myyntiprosessia kannattaa miettiä?
– Parannat myynnin tuloksellisuutta.
– Säästät myynnin resursseja.
– Lisäät myyjien motivaatiota ja innostusta.
– Luot yrityksellesi kilpailuetua.


Saat heti kehittämisen alkumetreiltä käyttöösi myyntiprosesseissasi hyödynnettäviä työkaluja ja tukea myyntisi kasvattamiseen.

Mistä lisää asiakkaita?
Onko uusasiakashankinta yrityksessänne systemaattista? Tarvitsetteko lisää asiakkaita, eikä teillä ole selkeää käsitystä, mistä niitä löytyisi? Verkossa käytävä liidinhankinta on avuksi uusasiakashankinnassa ja vanhojen asiakaskontaktien lämmittämisessä.

Onko tuotteesi tai palvelusi helppo ostaa?
Tunnistatko, mikä on tuotteesi lisäarvo ja hyöty asiakkaalle? Tuotteistamalla tuotteen sisältö selkiytyy ja vastaa parhaiden asiakaskohderyhmien tarpeisiin ja heidän ostovaikutteisiin. Tuotteistus lisää myynnin tuloksellisuutta sekä säästää myynnin ja markkinoinnin kustannuksia. Hyvin tuotteistetut palvelut antavat yrityksestäsi ammattitaitoisen ja laadukkaan kuvan.


Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua tuotteistamaan tuotteitasi ja palveluitasi asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.


Some tuo enemmän näkyvyyttä
Sosiaalisen median kanavat saadaan tehokäyttöön, kun niissä julkaistaan säännöllisesti laadukasta sisältöä. Teemme yrityksellesi viestintäsuunnitelman ja julkaisemme sisältöä yrityksesi nimissä yhteisesti sovitun viestintäsuunnitelman mukaisesti.

4 syytä olla somessa

  1. Rakennat systemaattisesti imagoa.
  2. Ylläpidät asiakasuskollisuutta.
  3. Olet valmis kriisitilanteissa korjaamaan virheellistä julkisuutta, markkinatietoa tai kilpailijoiden väittämiä.
  4. Tavoitat potentiaaliset asiakkaat some-kanavissa ja vaikutat heidän ostopäätöksiinsä.