Pelasta asiakkaasi kilpailijasi kynsistä

Vaikeat taloudelliset ajat pakottavat yritykset miettimään entistä paremmin kilpailuetutekijöitään. Kilpailuetu on enemmän kuin kilpailukyky. Kilpailuetu tarkoittaa pysyvää paremmuutta joissakin asioissa tai seikoissa. Valmistusteollisesta ajasta, jolloin tuotteet ja niiden edut määrittivät kilpailuedun perustat, on siirrytty asiakkaan aikakauteen. Asiakas on yrityksesi tärkein kilpailuetu. Kyky luoda omassa asiakasryhmässä parasta mahdollista asiakaskokemusta ratkaisee, mikä yritys pärjää kilpailussa. Joku pärjää aina.

Pelasta asiakkaasi kilpailijan kynsistä

 

Asiakkaan haaveet, ongelmat ja tarpeet ratkaisevat

Asiakas on tunnettava kunnolla. On tiedettävä mistä asiakas hakee tietoa ja mitä tietoa hän kaipaa päätöksensä tueksi. Lisäksi on tiedettävä, mitkä ovat ostopäätökseen vaikuttavia seikkoja ja mitä asioita asiakas tuotteessa tai palvelussa arvostaa. Nämä seikat ratkaisevat mihin tuotteeseen tai palveluun asiakas päätyy tuotteita vertaillessaan. Usein päätös perustuu ihan muihin seikkoihin kuin itse tuotteeseen. Asiakas voi esimerkiksi kertoa, että päätyi yritykseenne, koska se vaikutti raikkaalta, dynaamiselta ja modernilta. Yritys ja sen palvelut vaikuttivat siis hänen arvoihinsa sopivalta. Nämä päätöksentekoperusteet on kuultava ja niitä on osattava hyödyntää esimerkiksi yrityksen kotisivuja rakennettaessa. Tämän kuvan on säilyttävä koko palveluprosessin ajan. Asiakaskokemuksen on siis vastattava tätä.

Mulle kaikki heti nyt

Asiakkaan aikakaudella kaiken on tapahduttava nopeasti. Kotisivujen on toimittava jouhevasti, tiedon on oltava helposti saatavilla ja palvelua on annettava myös verkossa. Asiakkaan maailman tunteminen auttaa sinua rakentamaan koko palvelupolkusi siten, että se on helposti hyödynnettävissä. Sinun on oltava läsnä siellä, missä asiakkaasi liikkuvat. Parhaiten pelastat asiakkaasi kilpailijoiden kynsistä olemalla läsnä niissä kanavissa, joissa asiakkaasikin ovat.

Yhteisen tekemisen voima

Kaikkialla ei voi olla läsnä, eivätkä minkään yrityksen voimavarat ole loputtomat. Matkailusta tuttu yhteismarkkinointi voi olla avain myös muilla toimialoilla. Yritysten pienenevät resurssit eivät aina mahdollista yksittäiselle yritykselle riittävää näkyvyyttä. Kunnat ja kaupungit voivat olla tukemassa yrityksiään näiden yhteistyömallien rakentamisessa. Yhteistyö on sitä, kun kaikki voittavat. Aktiivista myyntityötä tukemaan voidaan rakentaa verkostoja, joissa tunnettuutta rakennetaan yhteisesti. Näin saadaan luotua luottamusta asiakaskuntaan.

Yhteistyöverkostoja voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Isoimmissa yrityksissä työntekijät jakavat päivityksiä, jolloin saadaan näkyvyys työntekijöiden verkostoissa. Pienemmissä yrityksissä voimme yhteistyökumppaniemme kautta saada samankaltaista näkyvyyttä. Syvennä siis omia verkostojasi yhteisellä tekemisellä ja aktivoi yhteistyökumppanisi suosittelemaan sinua vaikka somessa. Kun tehokas viestintä ja markkinointi yhdistyvät suositteluun ja aktiiviseen myyntityöhön syntyy kokonaisuuksia, joissa kaikki voittavat, erityisesti asiakkaat. Tärkeintä on, että yhteistyö perustuu tekemiseen, ei siitä puhumiseen.