Strateginen viestintä

Viestinnän merkitys tämän päivän yritystoiminnassa kasvaa ostoprosessin muutoksen myötä. Valistuneet kuluttajat ja BtoB ostajat hakevat tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä. Tätä tiedon etsimisen vaihetta voidaan kutsua vaikka informaatioikkunaksi. Sen auetessa tietoa on oltava saatavilla.

Viestintä on strategiaa. Se vie kohti haluttua tahtotilaa. Viestin sisältö, käytettävät kanavat ja toistojen määrä on suunniteltava sen mukaan, minkälaiset tavoitteet meillä on esimerkiksi asiakkuuksien ja myynnin kehittämiselle. Viestin sisältöä tukeva esitysmuoto, käytettävyys ja ulkoasu tehostavat viestin tuloksellisuutta. Strateginen viestintä on sisältörikasta viestintää.  Se nojautuu valittuihin keinoihin ja osaaviin tekijöihin. Se palvelee yrityksen päämäärän toteutumista yrityksen toiminnan jokaisella tasolla.

Viestinnän onnistunut tekeminen edellyttää asiakkaan tai lukijan haaveiden, ongelmien ja tarpeiden tunnistamisen. Asiakastiedon systemaattinen kerääminen ja käyttö, on viestinnän ydin. Asiakastieto auttaa kohdentamaan viestiä oikein. Strategisessa viestinnässä yrityksen tai organisaation perusviesti on kirkas. Se puhuttelee asiakastamme tunnetasolla antaen samalla riittävän informaation vertailua ja päätöksentekoa varten. Oikeanlainen viesti herättää lukijassaan tai kuulijassaan intohimoa. Se vastaa kysymykseen miksi tämä tekee minun maailmastani paremman? Tehokas viesti tarjoaa myös riittävissä määrin tietoa vertailun pohjaksi. Kannattaa aina muistaa, että ihminen sitoutuu yritykseesi tunteen kautta, ei tiedon. Riittävät faktatiedot voivat kuitenkin antaa yrityksestäsi asiantuntevan kuvan ja sitä kautta synnyttää luottamusta.

Asiakastiedon systemaattinen kerääminen ja käyttö, on viestinnän ydin.

Parhaimmillaan hyvin toteutettu viestintä helpottaa myyntiä tai paremminkin saa asiakkaan ostamaan. Se houkuttaa oikeanlaisia asiakkaita. Niitä, joita joukkoomme haluamme. Se antaa asiakkaalle arvoa. Arvo palaa aina asiakaskokemukseen. Se on asiakkaan henkilökohtainen kokemus asiakaskohtaamisesta. Asiakaskokemusta rakentavat esimerkiksi yrityksesi kotisivut, esitteet, uutiskirjeet, asiakaslehdet, koulutustilaisuudet, puhelinkeskustelut ja henkilökohtaiset tapaamiset. Kaikkien näiden kohtaamisten on vahvistettava asiakkaan luottamusta, tarjottava hyvää asiakaspalvelua ja herätettävä luottamusta. Luottamus on kuitenkin kaupankäynnin perusedellytys.

Viestintä on kestävän kasvun tie. Pikavoittoja ei ole. Määrätietoisuus ja johdonmukaisuus ratkaisevat, mutta onnistuessaan voitot ovat pysyvämpiä.

Oikein suunniteltuna viestintä lisää positiivisia asiakaskokemuksia. Se luo iloisia ja pirskahtelevia yllätyksiä asiakkaalle. Lisäarvoa, jota hän ei muualta koe saavansa. Tuolloin palvelusi hinta ei ole ainoa kilpailuetutekijä.