Siirry sisältöön

Markkinoinnin ja myynnin stressitesti

Jotta toimintaa voidaan kehittää, täytyy ymmärtää millä tasolla ollaan tässä hetkessä. Markkinoinnin ja myynnin nykytilanteen kartoittaminen yrityksen sisältä käsin on haastavaa, sillä omalle työlle sokeutuu nopeasti. Siksi ulkopuolisen asiantuntijan tekemä nykytilakartoitus on tarpeen aika-ajoin.

Ensimmäinen askel kohti kehitystä

Kartoitamme myynnin ja markkinoinnin nykytilan stressitestin avulla. Stressitesti sisältää asiakasrajapinnassa toimivien avainhenkilöiden haastattelut ja tulosten analysoinnin. Tulosten pohjalta piirrämme kokonaiskuvan siitä, mitkä asiat yrityksellänne ovat hyvin hyppysissä ja mitä puolestaan olisi syytä ottaa kehityksen keskiöön. Näiden perusteella laadimme yrityksellenne toimintasuunnitelman myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Stressitestissä käymme läpi sekä yrityksenne uusasiakashankinnan että asiakkuuksien hoidon systemaattisuuden. Käymme läpi segmentoinnin ja asiakasryhmittelyn tilan sekä myynnin seurannan ja ajankäytön. Stressitestin avulla avaamme myynnin tekemisen pullonkaulat ja asiakkaiden ostamisen esteet, jotka hidastavat yrityksenne kasvua. Stressitesti luo hyvän pohjan kaikille myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tähtääville projekteille.

Ongelma

Oman toiminnan analysointi on haastavaa

Oman toiminnan ongelmakohtia voi olla vaikea tunnistaa yrityksen sisältä päin. Siksi tuottamamme analyysi on loistava aloitus myynnin ja markkinoinnin kehitysprojekteille.

Ratkaisu

Me kerromme, kuinka parannat tulosta

Me toimimme suunnannäyttäjänä kehitysprojektissasi. Avaamme mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja laadimme sinulle selkeän suunnitelman myynnin tulosten parantamiseen.

Hyöty

Tuumasta toimeen ja kohti kannattavaa kauppaa

Siirry kehitysprojektissasi puheista tekoihin! Myynnin ja markkinoinnin stressitestin avulla otat ensimmäisen askeleen kohti toimintanne seuraavaa tasoa.

Miten stressitestimme toimii?

Stressitesti lähtee liikkeelle ajankäytön seurannasta ja etenee siitä avainhenkilöiden haastatteluun. Ajankäytön seurannan ja haastattelujen tulosten perusteella luomme katsauksen yrityksenne myynnin ja markkinoinnin nykytilaan ja laadimme toimintasuunnitelman niiden kehittämiseksi.

1. Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa käymme yhteyshenkilönne kanssa läpi palvelun toteutuksen sekä yrityksenne tiedot. Lisäksi kirjoitamme vaitiolosopimuksen.

2. Ajankäytön seuranta

Seuraamme myynnin ja markkinoinnin ajankäyttöä yrityksessänne ottamalla käyttöön tuntikirjauksen, jonka avulla näemme mihin tehtäviin myynnin henkilöstön aika oikeasti kuluu.

3. Haastattelut

Käymme kaikkien asiakasrajapinnassa toimivien avainhenkilöiden kanssa varsinaiset myynnin ja markkinoinnin stressitestit läpi kahdenkeskisissä tapaamisissa.

4. Analyysi

Käymme yhdessä kaikkien osallistujien kanssa läpi analysoidut stressitestin ja ajankäytönseurannan tulokset sekä toimintasuunnitelman tulosten kehittämiseksi.

Yrityksen strategia - Sanahelinää vai selkeä kuva?

Usealla meillä on joskus päiviä, jolloin töissä painetaan hommia tukka (tai kravatti) hulmuten. Niinä päivänä, kun pää on täynnä eri...

Lue lisää

Kirje luottamuksesta

Hyvä ystävä, Riemun päivä on koittanut. Se sai minut kirjoittamaan tämän kirjeen sinulle. Ystävä, päässäni liikahti palanen. Niin saattaa joskus...

Lue lisää

Myynnillisyys osana parempaa asiakaskokemusta

Myynnillinen asiakaspalvelu ei tarkoita tyrkytystä. Asiakaspalvelu on päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa ja saa paljon tietoa asiakkaiden haaveista, ongelmista ja tarpeista....

Lue lisää

Messut mielessä – Varmista WOW!

Jotta yritys voi sanoa että messuille kannattaa lähteä, tulee valmistelut tehdä hyvin. Hyvillä valmisteluilla taataan se, että messuilta saadaan tulosta....

Lue lisää