Siirry sisältöön

Soittotyö

Onko myyntinne aggressiivista odottelua? Kaipaisiko yrityksenne uusasiakashankintaan lisää potkua ja lämpimiä liidejä? Me kontaktoimme tulevat asiakkaanne ja pidämme huolen siitä, että ymmärryksenne asiakkaista laajenee, yrityksenne tunnettuus lisääntyy ja saatte rahanarvoisia tapaamisia.

Aktiivista myyntiä ja ainutlaatuista asiakastarvetietoa

Toteutamme soittotyönä yrityksenne puolesta

  • tarvekartoituspuhelut
  • tapaamisten buukkaukset
  • asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimukset

Panostamme puheluissamme erityisesti asiakkaiden todellisten tarpeiden selvittämiseen. Saamme arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää yrityksenne toiminnan kehittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa sekä tuotteiden kehittämisessä asiakasta kiinnostavaksi.

Oman henkilöstönne resurssit säästyvät itse kaupantekoon tai muuhun tuottavaan asiakastyöhön. Samalla varmistamme aktiiviset ja jatkuvat myynnin toimet.

Sovimme palvelun aluksi yhdessä kysymykset, joihin potentiaalisilta asiakkailta pyritään puhelussa saamaan vastaus. Tällä varmistamme, että keräämme teille juuri sitä kaikkein oleellisinta tietoa omalta kohderyhmältänne. Selvitämme asiakkaidenne todelliset tarpeet pitkälle jo puhelussa, mikä varmistaa tehokkaat myynnin jatkotoimet teille.

Ongelma

Voisiko myynti käydä paremminkin?

Jääkö myyntinne jatkuvasti jälkeen tavoitteista? – Buustataan sitä yhdessä! Soittotyömme avulla hankit vaivattomasti myyntiliidejä, tehostat uusasiakashankintaa ja kasvatat sen myötä koko yrityksenne toimintaa.

Ratkaisu

Enemmän myynnin toimia – vähemmän tuhlattua aikaa

Buukkaamme tapaamiset kartoittamalla asiakkaiden tarpeet valmiiksi, jolloin myyjänne säästävät aikaansa vain kannattaviin myynnin jatkotoimiin. Näin heillä jää aikaa keskittyä palvelemaan asiakkaita entistä paremmin.

Hyöty

Ainutlaatuista asiakastarvetietoa

Keräämme asiakastarvetietoa aktiivisesti soittotyön ohessa. Asiakkailta kerätty tieto heidän kokemistaan haaveista, ongelmista ja tarpeista on korvaamatonta toiminnan ja tuotteiden kehittämisessä.

Miten palvelumme toimii?

Toteutamme soittotyötä tarpeenne mukaan sovitun ajanjakson. Voimme soittaa teiltä valmiiksi löytyvää asiakaslistaa tai tarvittaessa suoritamme yhteystietojen haun valitsemaanne kohderyhmään. Soittotyön ympärille on mahdollista rakentaa kanssamme myös laajempi markkinointikampanja.

1. Aloituspalaveri

Käymme yhteyshenkilönne kanssa läpi palvelun tavoitteet ja toteutuksen sekä perehdymme tavoitteiden mukaisesti yrityksenne perustietoihin ja tuotteisiin.

2. Kampanjan suunnittelu

Suunnittelemme kampanjan, päätämme kohderyhmän ja rakennamme etukäteen tavoitteita palvelevan soiton sisällön, jossa on määritelty kysymykset ja asiat, jotka asiakkaan kanssa käydään puhelun aikana läpi.

3. Yhteystietojen hakeminen

Haemme tarvittaessa kohderyhmäänne koskevat yhteystiedot tai vaihtoehtoisesti muokkaamme sen olemassa olevasta asiakaslistastanne.

4. Asiakaskontaktointi

Soittotyö tehdään yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Soiton sisältöä muokataan jatkuvasti tulosten ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.

5. Raportointi

Raportoimme teille soittotyön tuottamista tuloksista ja asiakkailta kerätyistä haaveista, ongelmista ja tarpeista sekä muusta saadusta palautteesta.

Kirje luottamuksesta

Hyvä ystävä, Riemun päivä on koittanut. Se sai minut kirjoittamaan tämän kirjeen sinulle. Ystävä, päässäni liikahti palanen. Niin saattaa joskus...

Lue lisää

Myynnillisyys osana parempaa asiakaskokemusta

Myynnillinen asiakaspalvelu ei tarkoita tyrkytystä. Asiakaspalvelu on päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa ja saa paljon tietoa asiakkaiden haaveista, ongelmista ja tarpeista....

Lue lisää

Messut mielessä – Varmista WOW!

Jotta yritys voi sanoa että messuille kannattaa lähteä, tulee valmistelut tehdä hyvin. Hyvillä valmisteluilla taataan se, että messuilta saadaan tulosta....

Lue lisää